ಕ್ಯಾರಟ್ ದೋಸೆ | Spiced Carrot Dosa for Babies, Toddlers & Kids in Kannada

Read this article in

ನವೆಂಬರ 28th, 2019 / Leave a Comment
Spread the love

ಕ್ಯಾರಟ್ ದೋಸೆ | Spiced Carrot Dosa for Babies, Toddlers & Kids in Kannada

Spiced Carrot Dosa recipe for babies, toddlers & kids kannada recipe hindi recipe

Ingredients to make Spiced Carrot Dosa

  • ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು- 1 cup
  • ಕ್ಯಾರಟ್ – 2 grated
  • ಶುಂಟಿ – 1 inch
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
  • ಎಣ್ಣೆ – 2 tsp
  • ಉಪ್ಪು – as needed

ಕ್ಯಾರಟ್ ದೋಸೆ | Spiced Carrot Dosa for Babies, Toddlers & Kids in Kannada

Kannada Subscribe Button TOTS AND MOMS


Spread the love

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಲು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ